Για Παιδιά

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8 ΑΤΟΜΑ.

Πρόγραμμα μαθημάτων.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Τάξη Α. Αρχίζω στη Β’ ή Γ’ δημοτικού. Μαθήματα 2 μέρες την εβδομάδα.

Επιλογές ώρας:

Α) 4 με 5:30 τη μία μέρα και 4 με 6* την άλλη.

Β) 5:30 με 7 τη μία μέρα και και 5 με 7* την άλλη.

* Αυτή τη μέρα μαθαίνω πως να κάνω τα μαθήματα μου με τον υπολογιστή, να κάνω blog, να χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο με τυφλό σύστημα κτλ.

Τάξη Β. Μαθήματα 2 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας 4 με 5:30 ή 5:30 με 7.

Τάξη C. Μαθήματα 3 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας 4 με 5:30 ή 5:30 με 7.

Τάξη D. Μαθήματα 3 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας 4 με 5:30 ή 5:30 με 7.

Τάξη E Β1.Μαθήματα 4 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας 4 με 5:30 ή 5:30 με 7.

Τάξη FCE. Β2. Μαθήματα 4 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας: 5:30 με 7 ή 7 με 8:30.

Τάξη CAE. Γ1.Μαθήματα 4 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας: 7 με 8:30 ή 8:30 με 10.

Τάξη CPE. Γ2.Μαθήματα 4 μέρες την εβδομάδα. Επιλογές ώρας: 7 με 8:30 8:30 με 10.

 

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE, MSU

 

Comments are closed.